Κάρτες μια όψη

χαρτί velvet 350gr

 

 • 100τεμ.     6,00€
 • 200τεμ.   10,00€
 • 500τεμ.   20,00€
 • 1000τεμ. 25,00€

Κάρτες δυο όψεις

χαρτί velvet 350gr

 
 • 100τεμ.   10,00€
 • 200τεμ.   18,00€
 • 500τεμ.   25,00€
 • 1000τεμ. 30,00€

Κάρτες δυο όψεις με πλαστικοποίηση

χαρτί velvet 350gr

 • 100τεμ.   15,00€
 • 200τεμ.   25,00€
 • 500τεμ.   30,00€
 • 1000τεμ. 35,00€